En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Fakta i Germansk Heilkunde

Den 11. september 1998 har Universitetet i Trnava (Tyrnau) bekræftet verifikationen af Germansk Heilkunde.
Verifikationen forgik den 8. og 9. September.

Den Germanske Heilkunde, der består af 5 Biologiske Naturlove - uden yderligere hypoteser - og gælder ens for mennesker, dyr og planter. Den Germanske Heilkunde (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin, eng. Germanic New Medicine) er så klar og logisk kohærent, at den nem og på redelig, samvittighedsfuld vis kunne have været verificeret - som man kan se - ved det næste bedste tilfælde, og selvfølgelig skulle have været verificeret, hvis man bare ville det.

Det er faktisk ganske simpelt at reproducere patienttilfælde efter Germansk Heilkunde´s Biologiske Love: Der er 3 niveauer (psyke, hjerne, organ), som forløber synkron og der er 2 sygdomsfaser (den aktive konflitkfase og - hvis konflikten bliver løst - helingsfasen), dertil normotoni-fasen inden den sympatikotone konflikt-aktiv fase og (re)normalisering-fasen ved afslutningen af den vagotone konflikt-løste helingsfase.

Så vi har ikke kun 4 fasesektioner hver på 3 niveauer, men også 3 karakteristiske punkter (DHS, CL og epi-krisen) hver på 3 niveauer, således 21 kriterier (4x3 + 3x3), som vi kan kontrollere hver for sig i henhold til de 5 Biologiske Love.

Da de 5 Biologiske Love tilsammen indeholder mindst 6 kriterier, inklusive histologiske kriterier, cerebral-topografiske, organ-topografiske, konflikt-colorative og mikrobielle kriterier, får du - hvis du nøje kan undersøge alle 3 niveauer - 126 (21x6) verificerbare og reproducerbare fakta for et enkelt tilfælde.

Det er meget usandsynligt, at man tilfældig finder et tilfælde, hvor alle disse 126 reproducerbare fakta tilfældigvis er korrekte, fordi det altid er ét ud af millioner mulige tilfælde. Hvis patienten kun har to sygdomme, der kan køre parallelt eller successivt, udgør de reproducerbare fakta 252 (2x126). Men sandsynligheden udvides til næsten uendelige sandsynlighedsværdier (Dr. Hamer skriver i originalen: astronomiske sandsynlighedsværdier)!

Som et ekstremt vigtigt kriterium indgår det faktum, at placeringen af ​​HH (HamerscherHerd = Hamer Fokus) i hjernen er prædestineret. Dette betyder, at relæet - et af flere hundrede mulige relæer - allerede er forudbestemt. Og dette relæ - ved såk. sygdom et HH (Hamer Fokus) - skal nu have nøjagtigt den formation, der hører til den tilsvarende fase. (Sandsynligheden i tilfælde af kun et SBS er allerede utrolig høj.)

Men de fleste patienter har flere kræftformer eller lammelser, diabetes eller lignende, dvs. Meningsfulde Biologiske Specialprogrammer (SBS = Sinnvolle Biologische Sonderprogramme) og alle kriterier skal opfyldes igen for hver enkelt sygdom!

Men i DHSets øjeblik bestemmer også den Biologiske Konflikt både lokalisation af SBS i hjernen (som såk. Hamerscher Herd = HH, Hamer Fokus) og lokalisation på organet som kræft eller kræftækvivalent. Ligeledes er konfliktindholdet af den Biologiske Konflikt, lokalisationen i hjernen og lokalisationen i organet i DHSets øjeblik determineret. Den Biologiske Konflikt slå ned på samme tid, og i samme sekund, på alle 3 niveauer og er konstaterbart, synligt og målbart der!

Ligeledes kan DHSet ikke overses, af patienten selv, hvis han ved, hvad et DHS er, og den behandlende læge kan heller ikke overse den. I det mindste kan den nye, skarpe skydeskive ikke overses i computertomogrammet (CT) af hjernen. Også i organet vokser nye celler, eller et tab af væv sker i form af huller eller ulcera.

Det er næsten uvigtig hvor mange patienter skal kontrolleres (undersøges), fordi elene 2 patienter, med hver 3-4 såkaldte sygdomme (SBS) og ialt 600-800 kontrollerbare fakta, giver en næsten astronomisk sandsynlighed for rigtigheden af ​​Germanische Heilkunde.

Der mangler indhold her endnu.
Vi arbejder løbende på dansk oversættelse.
 

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer