En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Hvorfor Germansk Heilkunde® ?

Navnet - Germanische Heilkunde

Fra "Brystkræft - den mest almindelige kræft hos kvinder?" (1. udgave, maj 2010) af Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer:

Nogle udtryk og definitioner skal opdateres. Der er mange grunde til dette. For eksempel blev jeg tvunget til at ændre udtrykket NY MEDICIN (NEUE MEDIZIN), fordi pludselig var der ganske mange gratis ryttere, der også brugte udtrykket:
Ny Medicin fra homøopati, Ny Medicin fra Rabbin Lenz, Ny Medicin fra Alba, Ny Medicin fra metamedicin - for blot at nævne nogle få .

Jeg valgte derfor udtrykket Germanische Neue Medizin® (Germansk Ny Medicin®), som førte til meget fjendtlighed mod mig og til nogle misforståelser, men et udtryk var skabt, som ingen turde bruge. Det eneste, jeg virkelig kunne lide ved det, var GERMANISCH (Germansk). Germanische Neue Medizin® kaldes også ofte kun “die GERMANISCHE ("den GERMANSKE") i dag.

Men faktisk er den Germanske Nye Medicin® ikke længere så NY efter 30 år, og jeg synes, ​​at udtrykket ikke helt passer længere. Men jeg vil også bruge det i fremtiden. I videnskabelige skrifter osv. vil jeg bestemt fortsætte med at bruge dette udtryk.

Men der er en anden meget afgørende årsag:
Navnet "MEDICIN" sammen med udtrykket "læge" er så fyldt med skandaløs forbrydelse, elendighed, mord og død (begået massemordet på ikke-jødiske patienter på grund af religiøst vanvid), at jeg næppe kan bruge udtrykket sammen med min Germanische (Germanske).

Selv de læger, der hjalp med i denne forbrydelse som håndlangere, kan ikke længere tale sig ud af det og sige: ”Ja, det var bare jødiske onkolog-cheferne, vi kan ikke hjælpe det.” Åh nej, massemordet ville ikke have sket overhovedet uden de mange «nyttige» medicyniske hjælpere (overs.note: Helfer-Medizyniker, Zyniker = kyniker, cyniker). Hele standen har diskvalificeret sig for evigt.

Derfor har jeg skabt en ny betegnelse:

Germanische Heilkunde
 

Dette udtryk forekommer mig stadig at være fri for odium fra massemordet, begået af Medicyn og dens Medicyniker.

Udtrykket ”Heilkunde” er vidunderlig. Det forbinder Germansk som udtryk for frihed, sandfærdighed og familie med (rod)-ordene:
Heil = at hele, lys (=hell), hellig  og  Kunde = at kynde, kyndig, kunst.

Alle disse udtryk (rod-ordene) kombineres i vidunderlig harmoni og danner det overordnede udtryk Germanische Heilkunde.

Dr. Hamer

Der mangler indhold her endnu, vi arbejder på det.

***

Alle såkaldte "alternative terapier", der kaldes komplementær-behandlinger i dag, forkert også "alternativ eller komplementær medicin", har en ting til fælles: De er baseret på den såkaldte konventionelle medicin. Denne konventionelle medicin har dog 5.000 hypoteser. Den er derfor ikke en naturvidenskab, den kan slet ikke være en.

I modsætning hertil er Germansk Heilkunde (tidligere navne: NY MEDICIN, Germansk Ny Medicin), som blev opdaget i 1981, en streng naturvidenskab, der kun har 5 Biologiske Naturlove og ingen hypotese. For første gang i medicinhistorien findes der en videnskabelig medicin - som alle læger altid har længtes efter. Nu kan man streng videnskabelig  reproducere alle patienttilfælde.

Dette blev demonstreret den 8. og 9. september 1998 på universitetet i Trnava og officielt verificeret! I princippet kan en sådan verifikation gentages hver dag ved hvilket vom helst patienttilfælde. Den skal altid være korrekt.

Ud over de 5 Biologiske Naturlove:

  1. Kræftens Jern-Regel
  2. Loven om tofase-formen af alle SBS, forudsat at der en konfliktløsning (CL)
  3. SBS-ernes ontogenetisk betingede system (kræft-SBS og kræfækvivalent-SBS)
  4. Mikrobernes ontogenetisk betingede system
  5. Loven om forståelsen af hver såkaldte sygdom som en del af et (evolutionshistorisk fostået) Meningsfuldt Biologisk Specialprogram (SBS) af naturen

er der et par empiriske arbejdsregler:

Venstre- og Højrehåndethed, hvorfor konflikternes rækkefølge er på en bestemt måde osv. Men i princippet kan du med disse 5 Biologiske Naturlove, som sagt, reproducere enhver patienttilfælde, som blev demonstreret i Trnava.

Der mangler indhold her endnu, vi arbejder på det.

 

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer